Knjige budućnosti
Knjige koje trebate danas

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je
potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Kako bi mogao ostvariti pravo na
jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Planet Zoe d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom
raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge
nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili
elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke
pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne
troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Planet Zoe d.o.o. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem
pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o
jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije
isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe
koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i
funkcionalnosti robe.


Planet Zoe d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača
o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat
novca bit ce vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća
oštećena i nije za daljnju prodaju Planet Zoe d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je
robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Planet Zoe d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa
koji vraća potrošaču.

 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
 

Područja:

Novosti i obavijesti:

U 21. stoljeću gustoća informacijskog toka višestruko se povećala.Više nego ikada trebamo  metodike učenja koje omogućuju brzo, lako i učinkovito postizanje rezultata. Vještina brzog i kvalitetn ... detaljnije

BESPLATNA DOSTAVA
za narudžbe od 105,00 kn